Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  Normy produktów stalowych - 29 maja 2018 - brak miejsc

  29 maja 2018, Katowice
  Dr inż. Zbigniew Brytan, Adiunkt w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej

  Polska Unia Dystrybutorów Stali zaprasza na szkolenie z zakresu normy produktów stalowych (charakterystyka, istotne wymagania, dokumenty kontroli jakości).

  Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników branży stalowej pragnących zdobyć nową wiedzę lub ugruntować informacje na temat wyrobów stalowych zwłaszcza w kontekście uregulowań normatywnych. Szkolenie jest skierowane do nowych pracowników, handlowców, a także inżynierów i właścicieli firm usługowo-produkcyjnych sektora stalowego.

  Rynek wyrobów stalowych bazuje na wytycznych zawartych w normach materiałowych. Znajomość podstawowych dokumentów normalizacyjnych – norm różnych wyrobów jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania zarówno w sferze transakcji handlowych ale także pod względem pełnego zrozumienia istniejących grup stali, ich własności i produkowanych z nich wyrobów. Znajomość tych zagadnień przekłada się bezpośrednio na sukces finansowy zarówno handlowców jak i użytkowników wyrobów końcowych.

   

  Zakres szkolenia

  1. Wprowadzenie do stali i produktów stalowych

  • Klasyfikacja stali
  • Wytwarzanie produktów stalowych
  • Typy wyrobów

  2. Charakterystyka zasad normalizacji

  3. Opis, struktura i zawartość dokumentu normy

  4. Normy europejskie na wyroby stalowe

  • Ogólne warunki techniczne dostawy wyrobów stalowych wg EN 10021
  • Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe, część 1: Wymagania ogólne wg EN 10025-1
  • Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych, część 1: ogólne warunki dostawy wg EN 10028-1
  • Stale konstrukcyjne spawalne na nieruchome konstrukcje przybrzeżno-morskie, warunki techniczne dostawy wg EN 10225
  • Wyroby płaskie walcowane na zimno ze stali niskowęglowych do obróbki plastycznej na zimno, techniczne warunki dostawy wg EN 10130
  • Stale odporne na korozję, część 2 i 4: warunki techniczne dostawy blach i taśm ze stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia / do zastosowań konstrukcyjnychwg EN 10088-2 i -4
  • Stale odporne na korozję - powiązanie składu i własności z zastosowaniem materiału wg EN 10088

  5. Wyroby płaskie - opis powierzchni w normach EN

  • Wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych, blach uniwersalnych i kształtowników walcowanych na gorąco. Część 1: Wymagania ogólne wg EN 10163-1

  6. Tolerancje wymiarowe dla wyrobów stalowych

  • Blachy stalowe walcowane na gorąco grubości 3 mm i większej. Tolerancje wymiarów, kształtu i masy wg EN 10029
  • Blacha gruba, blacha cienka i taśma, walcowane na gorąco w sposób ciągły, niepowlekane, ze stali niestopowej i stopowej. Tolerancje wymiarów i kształtu wg EN 10051
  • Wyroby płaskie ze stali niskowęglowych i stali o podwyższonej granicy plastyczności walcowane na zimno, niepowlekane i powlekane elektrolitycznie powłoką cynkową lub cynkowo-niklową, przeznaczone do obróbki plastycznej na zimno. Tolerancje wymiarów i kształtu wg EN 10031
  • Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych wg EN 10217-2
  • Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkości statystyczne wg EN 10210-2
  • Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych wg EN 10216-3

  7. Dokumenty kontroli wyrobów stalowych wg EN 10204: deklaracja zgodności (2.1), atest (2.2), świadectwo odbioru (3.1 i 3.2)

  8. Porównanie norm europejskich i amerykańskich oraz systemów oznaczania stali

  Prowadzący szkolenie: Dr Inż. Zbigniew Brytan. Adiunkt w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej. Studia ukończył na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej, gdzie także doktoryzował się w dziedzinie inżynierii materiałowej. Od czasów studiów magisterskich związany jest z Instytutem Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, gdzie jest zatrudniony jako adiunkt. W latach 2008-2010 odbył 2 letni staż naukowy (post-doc) na Politecnico di Torino we Włoszech w ramach Fellowships for Junior Researchers.

   


  termin: 29 maja 2018

  miejsce: Katowice, Europrofes Group Sp. z o. o., ul. Stawowa 10

  godziny: 09.00- 16.00

  cena: 550 zł + VAT

  cena dla członków PUDS: 350 zł + VAT

  świadczenia w cenie: materiały szkoleniowe, lunch, imienny dyplom potwierdzający uczestnictwo

   

  Kontakt:
  Ewelina Niewiadomska

  tel: 22 / 830 02 06

  fax: 22 / 826 61 91

  ewelina.niewiadomska@puds.pl

  Istnieje możliwość organizacji zamkniętego szkolenia z tego zakresu dla zainteresowanej firmy.

  Formularz zgłoszeniowy

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint