Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  Huta Łabędy odkupi akcje

  Grupa mniejszościowych akcjonariuszy Huty Łabędy posiadających niecałe 5 proc. kapitału spółki zażądała przymusowego wykupu akcji – wynika z ogłoszenia spółki zamieszczonego w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

  Zarząd Huty Łabędy SA poinformował, że sześciu akcjonariuszy spółki dysponujących łącznie 3688 akcjami spółki (reprezentujących łącznie nie więcej niż 5 proc. kapitału zakładowego), zażądało umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia w trybie art. 418 1 § 1 Kodeksu spółek handlowych podjęcia uchwały o przymusowym odkupie ich akcji.
  Uchwała w tej sprawie nie została podjęta na ostatnim WZA, które odbyło się w dniu 9 listopada 2016 r. W związku z tym, uprawnienie akcjonariuszy do żądania przymusowego odkupu z mocy prawa przeistoczyło się na podstawie Kodeksu spółek handlowych w obowiązek Huty Łabędy do odkupu akcji w celu ich umorzenia, co powinno nastąpić w terminie trzech miesięcy, tj. do 9 lutego 2017 r.
  Ostatecznie czterech akcjonariuszy dysponujących łącznie 1124 akcjami Huty Łabędy, stanowiących 0,0115 proc. kapitału zakładowego, złożyło akcje w terminie miesiąca od WZA. Zgodnie z Ksh akcjonariusze ci zostaną objęci odkupem akcji w celu ich umorzenia.
  Zarząd Huty Łabędy uchwałą nr 101/VII/2016 z dn. 14 grudnia 2016 r. ustalił cenę odkupu akcji w wysokości 39,74 zł. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych cena odkupu jest równa wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.
   

  Prześlij innym

  Powiązane artykuły:

  Projekt i realizacja: direktpoint