Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  Bieżąca wielkość mocy produkcyjnych w stali i adaptacja przemysłu

  McKinsey&Company

  W styczniu 2018 roku ukazał się raport firmy McKinsey&Company, poświęcony problemowi nadmiernych mocy produkcyjnych i tego, w jaki sposób wpływają one na przemysł stalowy na świecie. Poniżej prezentujemy konkluzje autorów raportu: Avetika Chalabyana, Lapo Moriego i Stevena Vercammena. Wnioski są ciekawe nie tylko z punktu widzenia przedsiębiorstwa produkującego stal, ale również dystrybuującego i przetwarzającego wyroby stalowe.

  Przemysł stalowy będzie musiał zmierzyć się z kilkoma zmiennymi latami. Chociaż popyt na stal powoli rośnie, stopy wzrostu nie powrócą do poziomów z okresu szczytu w najbliższym czasie, nie wspominając już o skali globalnej. W tym kontekście protekcjonizm prawdopodobnie utrzyma się na niektórych dużych rynkach, zwłaszcza w kontekście rosnących napięć geopolitycznych. Najlepszą odpowiedzią na te wyzwania byłoby, aby wszystkie zainteresowane strony zapewniły „wyrównane szanse”, a jednocześnie bezpieczną konkurencyjność kosztową - i rozważyły sposoby zamknięcia lub restrukturyzacji najsłabszych zakładów.

  Tymczasem konsolidacja, szczególnie w Europie i Chinach, powinna przyczynić się do rozwoju tak bardzo potrzebnej racjonalizacji mocy produkcyjnych. Zakładając, że rząd centralny Chin uda się zamknąć nielegalne moce produkcyjne, a także nieopłacalne i przestarzałe urządzenia BF / BOF do 2020 r., zgodnie z zapowiedziami, zmniejszenie to pomoże stopniowo przywrócić kondycję finansową branży. Podobnie jak w poprzednich momentach kryzysowych w branżowy, będą zwycięzcy i przegrani. Ci ostatni pożegnają się z branżą, albo sprzedając, albo, co gorsza, przez stopniowe wycofywanie mocy produkcyjnych, których nie sposób dalej utrzymywać i modernizować.

  Liderzy branży będą również coraz częściej odchodzić od zwykłego wytwarzania produktów i konkurowania w zakresie wydajności operacyjnej, do wytwarzania większej części wyrafinowanych produktów z zaawansowanymi funkcjami i oferowania złożonych rozwiązań. Jednak biorąc pod uwagę, że nie ma wystarczająco dużo miejsca dla wszystkich, aby obrać tę ścieżkę, branża będzie musiała mieć „punkty odniesienia” - wydajnych graczy, którzy umieją wykorzystywać postęp technologiczny w podstawowej swojej działalności - produkcji stali ale i w jej przetwarzaniu oraz którzy będą umieli zastosować różne narzędzia Przemysłu 4.0 w całym łańcuchu wartości stali.

  Spodziewamy się, że ta polaryzacja stworzy przemysł stalowy dwóch prędkości. Liderzy innowacji skonsolidują zyski ze wzrostu produktywności i przygotują grunt pod dalszą ekspansję, podczas gdy maruderzy pogrążają się dalej w negatywnej rentowności. Podczas gdy kluczem do sukcesu w latach boomu było „kontrolowanie głównych zasobów do produkcji”, a w ostatnim okresie dołka cyklu „doskonalenie wydajności operacyjnej”, następna dekada nagrodzi tych producentów stali, którzy są w stanie „szybko się przystosować” - zarówno do szybszego wprowadzania innowacji (w tym poprzez przyjmowanie na szeroką skalę nowych możliwości cyfrowych), jak i do najszybszej komercjalizacji swoich innowacji. To otworzy nową erę branży i przyniesie wiele ciekawych okazji do tworzenia wartości dla najbardziej zwinnych graczy.

  Podczas gdy ogólny obraz branży może wyglądać nieco nierówny, są nowe możliwości dla tych graczy, którzy zapewnili wysoki poziom wydajności operacyjnej i są teraz gotowi zmierzyć się z negatywnymi trendami w branżach użytkowników końcowych. Przejście ze stali jako towaru do produktu o wartości dodanej oraz wprowadzenie nowych modeli biznesowych pomogą odmłodzić sektor, a z czasem przywrócić liderów do zdrowego poziomu rentowności.

  Raport dostępny jest bezpłatnie (w język angielskim) pod tym adresem.

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint