Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  O PUDS

  Misja PUDS

  PUDS reprezentuje i wspiera interesy przedsiębiorców zarejestrowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i prowadzących działalność handlową i przetwórczą w dziedzinie wyrobów hutniczych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami zgodnie ze najwyższymi standardami poprzez kształtowanie i zaspokajanie potrzeb gospodarczych i społecznych obywateli w tym zakresie.
  PUDS zapewnia firmom dystrybucji stali wspólną platformę do wymiany poglądów, kontaktów oraz do podejmowania wspólnych działań.

  Wizja PUDS

  PUDS reprezentuje, promuje i rozwija najwyższe standardy technologiczne i etyczne w handlu wyrobami hutniczymi. PUDS to organizacja zrzeszająca najbardziej rzetelne i cieszące się dobrą opinią na rynku firmy z branży, przynależność do PUDS to nobilitacja i certyfikat solidności.

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint