Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  Długofalowy sukces w stali zależy od globalnego myślenia

  Paul Mitchell, Lee Downham EY Global Mining & Metals

  Perspektywy dla sektora stalowego są coraz lepsze dzięki poprawie globalnego wzrostu gospodarczego, rosnącemu popytowi na stal i usuwaniu nadwyżek chińskich mocy produkcyjnych.

  Podczas gdy środki ochronne zapewniają producentom stali pewną ochronę na ich rynkach krajowych, firmy wciąż muszą rozumieć trendy i udoskonalać swoje strategie, modele biznesowe i portfele zgodnie z prawdziwie globalnym sposobem myślenia. Od tego zależy ich długofalowy sukces.

  Firmy stalowe, które uwzględniają globalizację w swojej strategii, łańcuchach dostaw, wiedzy i informacji, procesach przepływach finansowych, jednocześnie równoważąc ją poprzez dostosowanie swoich produktów, marketingu i relacje z interesariuszami, w dłuższej perspektywie staną się liderami sektora.

  Firmy stalowe, które będą napędzać kolejną falę wzrostu, to będą firmy, które rozumieją globalizację i dostosowują swoje strategie w oparciu globalizację Te firmy będą eksplorować nowe rynki i rozszerzać swoje portfele biznesowe. Oto czynniki zachęcające do globalizacji w przemyśle stalowym:

  • Przyspieszona wymiana wiedzy za pośrednictwem technologii i mediów społecznościowych
  • Globalne regulacje zwiększające ochronę środowiska i bezpieczeństwo
  • Kapitał globalny łatwiej wymienialny i o swobodniejszym przepływie ponad granicami
  • Różnice walutowe
  • Ciągłe zmiany w konkurencyjności produkcji
  • Zwiększająca się globalna wymiana handlowa
  • Różnice w regionalnych wzrostach rynków
  • Niepewność inwestorów kapitałowych na poszczególnych rynkach i sektorach

  Cały raport EY w języku angielskim

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint