Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  Energochłonne branże wzywają do stworzenia ambitnej unijnej strategii przemysłowej

  Instytut Studiów Europejskich (IES) i Vrije Universiteit Brussel (VUB)

  Zgodnie z raportem opublikowanym w minionym tygodniu przez Instytut Studiów Europejskich (IES) i Vrije Universiteit Brussel (VUB), nowa europejska strategia przemysłowa dla energochłonnych gałęzi przemysłu jest konieczna w celu przejścia do gospodarki niskoemisyjnej w UE.

  Raport zamówiony przez jedenaście najbardziej energochłonnych przemysłów, w tym hutniczy, przedstawia propozycje kluczowych rozwiązań, które pomogą osiągnąć znaczące redukcje emisji, a jednocześnie zachować konkurencyjność, innowacyjność i kluczową rolę w umożliwieniu przejścia na gospodarkę niskoemisyjną.

  Po przeanalizowaniu ponad 80 opcji technologii niskoemisyjnych, dostępnych dla energochłonnych gałęzi przemysłu, badacze IES/VUB doszli do wniosku, że przy projektowaniu skutecznej polityki przemysłowej UE należy wziąć pod uwagę następujące warunki:

  - Ambitny program badań, rozwoju i innowacji, który dotyczy głównych wyzwań w zakresie konkurencyjnych procesów o niskiej emisji CO2 w branżach energochłonnych, a także odpowiednie wsparcie dla zaawansowanych technologii o niskiej emisji CO2

  - Globalnie konkurencyjne ceny energii; w tym wystarczające, niezawodne i konkurencyjne cenowo dostawy energii elektrycznej o niskiej emisji CO2, aby umożliwić dalszą elektryfikację przemysłu

  - Mechanizmy finansowania, które pomagają firmom odnawiać stare obiekty przemysłowe i modernizować procesy produkcyjne

  - Wspieranie tworzenia klastrów przemysłowych i symbiozy jako ważnego narzędzia poprawy wydajności zasobów i ograniczenia emisji CO2 przez obiekty przemysłowe

  - Zachęty do korzystania z zamówień publicznych i normy o niskim poziomie emisji CO2 mające na celu wytworzenie rynku produktów i procesów o niskiej emisji przy uwzględnieniu podejścia opartego na cyklu życia produktu

  Spójne ramy regulacyjne UE - obejmujące politykę w zakresie klimatu, energii, przemysłu, handlu i ochrony środowiska - są niezbędnym warunkiem wstępnym zapewnienia globalnych warunków działania i wsparcia przemysłu w jego przejściu na gospodarkę niskoemisyjną.

  Raport stanowi wkład grupy w przygotowywaną strategię Komisji Europejskiej, dotyczącą długoterminowych redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE. Dzięki uwzględnieniu tych warunków w unijnej strategii redukcji emisji gazów cieplarnianych, branże te w dalszym ciągu będą budować wzrost gospodarczy w Europie i umożliwiać transformację, wspierając potencjał przemysłu w zakresie innowacji.

  Cały raport w języku angielskim

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint