Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  Jeden tydzień, dwie zmiany

  Iwona Dybał - Prezes Zarządu Polskiej Unii Dystrybutorów Stali

  W minionym tygodniu miały miejsce dwa ważne wydarzenia z punktu widzenia prawnych uwarunkowań funkcjonowania na rynku stali w Polsce. W obu prowadzonych konsultacjach społecznych uczestniczy Polska Unia dystrybutorów Stali.

  Pierwszym z nich była konferencja uzgodnieniowa projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, która odbyła się w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Mój udział w tym spotkaniu poprzedziły pisemne uwagi do projektu, jakie PUDS przesłał do resortu po przeprowadzeniu wewnętrznych konsultacji. Z zadowoleniem przyjmujemy działania ministerstwa w tym względzie, widząc jak ogromny jest to problem. Tylko w ostatnim czasie BIG InforMonitor donosił, że 54 proc. przedsiębiorstw ma problem z nieuregulowanymi fakturami, a liczba firm prognozujących wzrost faktur przeterminowanych o ponad 60 dni wzrosła do 24 proc.! A przecież dobrze wiemy, że budowlanka, największy odbiorca stali w Polsce, ma te problemy odpowiednio większe.

  W naszych uwagach znalazła się m.in. propozycja wprowadzenia po stronie dłużnika, w przypadku opóźnionej płatności, obowiązku powiększania kwoty wynikającej z faktury o odsetki i spotkała się z dużym zainteresowaniem resortu. Obecny na spotkaniu minister Haładyj zapowiedział rozpoznanie drogi wprowadzenia takiego przepisu, z niecierpliwością czekamy na finalną wersję przepisów, która zostanie skierowana do parlamentu.
  Natomiast ożywiona dyskusja podczas konferencji uzgodnieniowej udowodniła, że organizacje reprezentujące podmioty, które niekoniecznie mają styczność z branżami zagrożonymi zatorami płatniczymi, nie do końca rozumieją istotę problemu. Tym ważniejsze wydaje się, aby przemysł stalowy był reprezentowany na spotkaniach w ministerstwie, gdzie zapadają decyzję bezpośrednio nas dotykające.

  Druga zmiana, jaka została zapowiedziana w ubiegłym tygodniu, jeszcze bardziej związana jest z naszą branżą. Po pięciu latach od obowiązywania mechanizmu odwróconego obciążenia, który uratował rynek stali w Polsce przed całkowitym upadkiem, Ministerstwo Finansów ogłosiło konsultacje ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja Podatkowa, które w sposób istotny modyfikują funkcjonowanie mechanizmu. W projekcie resort zamierza zmienić sposób identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT poprzez odejście od Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów, oraz aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 2015 w zakresie usług (CN dotyczy wyłącznie towarów). W praktyce oznacza to, że zakres obowiązywania mechanizmu odwrotnego obciążenia zostanie rozciągnięty na cały dział CN 72, zaś solidarnej odpowiedzialności na cały dział CN 73. Zmiana ta pociągać będzie za sobą wejście w oba te mechanizmy nowych wyrobów, dotąd funkcjonujących na normalnych zasadach opodatkowania. Przedsiębiorstwa działające w obszarze wyrobów hutniczych będą musiały gruntownie się do tego przygotować, przeprowadzając audyt, które z ich produktów będą objęte jakim rozwiązaniem. Przejście z kodów PKWiU na CN nie oznacza przejścia jeden do jednego, czasem grupowania kodów nie pokrywają się lub zawierają inne wyroby, które mogą wypaść lub zostać dodane do mechanizmu. Członkowie PUDS już w minionym tygodniu zostali poinformowani o krokach jakie organizacja podejmie aby pomóc w tym wymagającym zadaniu, wszystkim pozostałym uczestnikom rynku polecam nie lekceważyć tych zmian i dogłębne zapoznanie się z propozycjami resortu. Zmiany wraz z całą nową matrycą VAT wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku.

  Natomiast już 1 kwietnia 2019 roku ma wejść w życie inny przepis tej samej nowelizacji, wprowadzający instytucję Wiążącej Informacji Stawkowej. Gorąco liczymy, że to postulowane przez naszą branżę od dawna rozwiązanie stanie się realną pomocą w kwestiach spornych dot. opodatkowania poszczególnych wyrobów. Wszyscy zapewne dobrze pamiętamy ile kłopotów sprawiało uzyskanie informacji z GUS, a która i tak była przecież wydawana jedynie do celów statystycznych. Teraz ta kwestia ma znaleźć wreszcie rozwiązanie na gruncie prawa podatkowego. Co ważne, projekt zapowiada stworzenie bazy WISów oraz umożliwi ich stosowanie przez wszystkie podmioty, nie tylko te, które je bezpośrednio otrzymali.
  Konsultacje w sprawie projektu zmian podatkowych trwają i przez najbliższy czas PUDS prowadzić będzie wewnętrzne konsultacje z członkami również w tym obszarze, zanim zwróci się z uwagami do Ministerstwa Finansów. Opiniowanie w jednym czasie dwóch tak ważnych dla branży kwestii uzmysławia mi, jak istotne jest współdziałanie w organizacjach branżowych, które umożliwia zabranie głosu w kluczowych dla sektora kwestiach.

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint