Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  Pakiet ulg energetycznych dla hutnictwa

  Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

  „Dla tych, którzy konsumują największą pulę energii, przygotowujemy szereg działań osłonowych, zarówno w opłacie przejściowej jak i jakościowej, a także system rekompensat” – powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz dla Polskiej Agencji Prasowej w minionym tygodniu.

  Pakiet, obejmujący 51 podmiotów, które zużywają najwięcej energii, w tym huty, ma być gotowy do końca roku. Znajdą się w nim ulgi, mające odciążyć przemysł energochłonny z zobowiązań, jakie nakłada na nie wprowadzona w tym roku ustawa o rynku mocy.

  Przygotowywany pakiet oraz projekt nad którym trwają prace mający wprowadzić obowiązek sprzedaży na rynku hurtowym 100 proc. energii elektrycznej przez giełdę mają zapobiec znaczącym wzrostom energii. Minister przypomniała, że od stycznia 2018 roku ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla wzrosły pięciokrotnie windując tym samym ceny prądu.

  „Mamy nadzieję, że tak oprzyrządowani będziemy w stanie dostarczać energię po konkurencyjnych cenach” – powiedziała Emilewicz.

  Drugi z projektów, dotyczący obowiązku całkowitej sprzedaży energii przez giełdę został już zaakceptowany przez Komitet Stały Rady Ministrów.

  Podjęcie działań na rzecz obniżenia cen energii było wielokornie w ostatnich latach podnoszone przez przemysły energochłonne, w tym hutnictwo, w którym zużywane jest ok. 6 terawatogodzin energii, która stanowi do 40 proc. kosztów.

  Inne postulaty przemysłów energochłonnych to: objęcie podmiotów zużywajacychc znaczące ilości energii systemem ulg w zakresie opłaty jakościowej, opłaty przejściowej (alternatywnie obniżenie stawki tej opłaty) oraz wprowadzenie rekompensat kosztów pośrednich CO2, a w przypadku decyzji o przedłużeniu wsparcia wysokosprawnej kogeneracji poza 2018 r. - wdrożenia ulgi w kosztach wsparcia kogeneracji - analogicznie jak w przypadku odnawialnych źródeł energii.

  Hutnictwo zabiega także o ulgi we wprowadzonej tegoroczną ustawą o rynku mocy tzw. opłacie mocowej. Producenci stali wyliczyli, że opłata ta od końca 2020 r. oznaczałaby dodatkowy koszt kilkudziesięciu zł do każdej megawatogodziny nabywanej energii elektrycznej, co w skali całego sektora dałoby ok. 300 mln zł rocznie. W ustawie przewidziana jest ulga dla podmiotów energochłonnych, na razie jednak takich ulg nie wprowadzono - możliwość ich zastosowania w przyszłości zależy od odrębnej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrzny, na wniosek polskiego rządu.

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint