Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  Perspektywy dla unijnego rynku stali

  Europejskie Stowarzyszenie Stali EUROFER

  Rynek stali w UE kontynuował stosunkowo szybkie tempo wzrostu w drugim kwartale, wspierane przez stabilne podstawy gospodarki i dobre wyniki operacyjne sektorów wykorzystujących stal. Mimo to import rósł wciąż znacznie szybciej niż krajowe dostawy hut w UE. Wzrost popytu na stal we Wspólnocie i innych regionach stabilizuje się, ale w kontekście utrzymujących się nadwyżek zdolności produkcyjnych w globalnym hutnictwie i rozprzestrzeniania się zakłócających handel działań ochronnych działań, może budzi niepokój.

  Zużycie stali w UE 28 wzrosło o 4,4 proc. rok do roku w drugim kwartale 2018 roku. Zdrowy poziom rzeczywistego zużycia stali, w połączeniu z budowaniem zapasów przez dystrybutorów w tym okresie, wpłynął na poziom tego wzrostu.

  W drugim kwartale 2018 roku krajowe dostawy z hut UE na wspólnotowy rynek wzrosły o 3,7 proc. rok do roku. Przywóz z krajów trzecich wzrósł o 9,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku i przekroczył już bardzo wysoki poziom przywozu zarejestrowanego w pierwszym kwartale 2018 roku o prawie 5 proc.. Udział przywozu w jawnym zużyciu stali w UE wzrósł z 23,2 proc. w pierwszym kwartale do niemal 25 proc. w drugim kwartale.

  Dalszy znaczny wzrost podaży importu w drugim kwartale zdaje się potwierdzać wcześniejsze obawy, dotyczące eksporterów z państw trzecich, którzy zwiększają ilość produktów na rynek UE w oczekiwaniu na środki ochronne, oraz gotowość kupujących do podjęcia pewnych ryzyk spekulacyjnych.

  Oczekuje się, że fundamenty rynku stali w UE utrzymają stały, lecz umiarkowany wzrost zużycia stali. Jednak dalsze tarcia handlowe w relacjach z USA i chłodzenie globalnego popytu sugerują, że ryzyka zewnętrzne mogą nadal rosnąć, co z kolei zwiększa niepewność i może doprowadzić do osłabienia perspektyw dla unijnych konsumentów stali.

  Ponadto inne bariery handlowe, które są rozważane przez administrację Trumpa, takie jak cła na import z unijnej branży samochodowej, mogą prowadzić do dalszej eskalacji sporu handlowego i mieć szkodliwy wpływ na popyt na stal. Przewiduje się jednak, że jawna konsumpcja stali w UE wzrośnie o 2,2 proc. w 2018 roku i o kolejne 1,1 proc. w 2019 roku.

  Warunki biznesowe w drugim kwartale 2018 roku były zbliżone do tych z pierwszego kwartału. Wszystkie sektory wykorzystujące stal w UE, z wyjątkiem rur stalowych, odnotowały znaczny wzrost działalności produkcyjnej.

  Perspektywy dla sektorów wykorzystujących stal w UE w 2018 i 2019 roku są raczej korzystne. Pomimo niewielkiego spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego, warunki ramowe dla sektorów wykorzystujących stal powinny nadal sprzyjać dalszemu, ale nieco wolniejszemu wzrostowi aktywności produkcyjnej. Głównym motorem wzrostu w tym okresie będzie popyt krajowy, a nie eksport.

  Jednak globalny kontekst gospodarczy stał się bardziej niepewny ze względu na rosnący protekcjonizm i ryzyko eskalacji napięć handlowych. Może to mieć negatywny wpływ na zaufanie i inwestycje w biznesie.

  Produkcja w unijnych sektorach wykorzystujących stal ma wzrosnąć o 3,5 proc. w 2018 roku i o 1,8 proc. w 2019.

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint