Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  Porozumienie reformujące ETS rozczarowuje

  Axel Eggert - dyrektor generalny europejskiego stowarzyszenie producentów stali EUROFER

  Negocjacje w sprawie reformy systemu handlu uprawnieniami do emisji zostały zakończone po ponad dwuletnim procesie legislacyjnym. Chociaż porozumienie poprawia w niektórych miejscach początkową propozycję, nie zapewnia równych szans dla europejskiego przemysłu stalowego, narażonego na ostrą globalną konkurencję.

  Dostrzegamy wysiłki podejmowane przez Parlament Europejski w celu zabezpieczenia globalnej konkurencyjności unijnego przemysłu stalowego, jednak osiągnięcie tego celu jest niewystarczające, ponieważ nawet najbardziej wydajne huty w Europie mogą ponieść znaczne koszty wynikające z tego systemu. Są to koszty, których nie muszą ponosić inni producenci stali, narażające europejski sektor na ryzyko większego narażenia na globalną presję konkurencyjną.

  Ostateczne porozumienie zmieniło niektóre elementy pierwotnej propozycji, ale możliwe było opracowanie pakietu lepszych propozycji ; taki, który mógłby zapewnić zrównoważoną ochronę klimatu, jednocześnie ograniczając wpływ na konkurencyjność przemysłu. Niestety, wiele z bardziej wspierających producentów propozycji Parlamentu Europejskiego nie znalazło się w porozumieniu .

  W szczególności dostrzeżenie w pełni zawartości dwutlenku węgla w gazach powstałych z wytwarzania energii - co ma zasadnicze znaczenie, jeśli mają zostać ustalone realistyczne stalowe benchmarki - nie znalazło odzwierciedlenia w ostatecznym tekście. Środki mające na celu uniknięcie zastosowania międzysektorowego współczynnika korygującego (CSCF) prawdopodobnie nie będą wystarczające. Nie znaleziono porozumienia, które w pełni zrekompensowałoby koszty pośrednie we wszystkich państwach członkowskich dla sektorów zagrożonych ucieczką emisji (carbon leakage), takich jak stal. Podwojenie stawki w ramach Market Stability Reserve (MSR) oraz unieważnienie do 3 mld uprawnień w MSR do 2030 r. doprowadzi również do znacznego wzrostu ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla i osłabi cele w zakresie efektywności pod względem kosztów wyrażone w dyrektywie.

  Rozczarowująco ostateczna umowa stanowi jedynie częściową odpowiedź na obawy przemysłu stalowego. W opinii EUROFERu, obejmuje to ograniczoną elastyczność w dystrybucji sprzedawanych na aukcji oraz bezpłatnych uprawnień w celu zmniejszenia CSCF i obniżenie wskaźnika redukcji. Prawodawcy mogli uniknąć dodatkowych bezpośrednich i pośrednich kosztów emisji dwutlenku węgla dla unijnych przedsiębiorstw produkujących stal, w tym tych najlepiej działających, jednocześnie zachowując ogólne ambitne założenia klimatyczne.

  Konkurencyjny i innowacyjny europejski przemysł stalowy ma zasadnicze znaczenie dla przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Prawodawcy muszą stworzyć równe szanse i pomóc w opracowaniu masterplanu dla rozwoju i wdrażania przełomowych technologii przy zachowaniu konkurencyjnych kosztów.

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint