Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  Prawo gospodarcze po zmianach

  Iwona Dybał - Prezes Zarządu Polskiej Unii Dystrybutorów Stali

  Zapowiadana jako jedna ze sztandarowych zmian prawa dla biznesu w minionym tygodniu została przyjęta przez Radę Ministrów. Warto przyjrzeć się jakie ostatecznie przepisy się w niej znalazły i jakie z nich będą miały największy wpływ na naszą branżę.

  Pakiet pięciu ustaw, nazwany „Konstytucją dla biznesu” ma zastąpić ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, wprowadzając nowe i porządkując stare przepisy kluczowe dla prowadzenia biznesu w Polsce. Jak sugeruje minister Mariusz Haładyj, zmiany trafią pod obrady Sejmu w grudniu z szansą na wejście w życie od 1 stycznia, samo Ministerstwo Rozwoju zapowiada jednak dalszy termin – 1 marca.

  Konstytucja wprowadza urząd Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Jednak ostatecznie urząd ten został pozbawiony największego swojego uprawnienia. Zgodnie z wcześniejszymi propozycjami resortu rozwoju, rzecznik mógłby wstrzymać dowolną kontrolę, jeśli uznałby że jest prowadzona z naruszeniem prawa, a jej kontynuowanie grozi przedsiębiorcy niepowetowaną szkodą. Na taki kształt rzecznika decydujący wpływ miała Solidarność, która zgłosiła protest przeciwko tak znaczącemu wzmocnieniu strony pracodawców. Z punktu widzenia naszej branży, która w dalszym ciągu boryka się z duża ilością kontroli, co do których jest wiele wątpliwości, jest to ogromna strata.

  Również organizacje pracodawców tj. BCC, Lewiatan czy ZPP zgłaszały uwagi co do zakresu uprawnień urzędu, podnosząc także kwestię jego niezależności – rzecznik będzie powoływany przez Premiera, ma natomiast występować w obronie przedsiębiorców właśnie wobec administracji rządowej. Ostatecznie urząd będzie miał charakter głównie opiniodawczy i informacyjny. W zakresie jego uprawnień będzie opiniowanie aktów prawnych, informowanie organów nadzoru o nieprawidłowościach w działaniu administracji, czy uczestniczenie w postępowaniach przed sądami administracyjnymi oraz możliwość zwrócenia się do organów, organizacji lub instytucji publicznych z ocenami i wnioskami o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw przedsiębiorców oraz usprawnienia trybu załatwiania spraw w tym zakresie.
  Również w związku z uwagami Solidarności, ostatecznie na posiedzeniu Rady Ministrów zrezygnowano z powołania wspólnej komisji rządu i przedsiębiorców. Funkcje te ma realizować działająca już Rada Dialogu Społecznego.

  Drugi filar Konstytucji to katalog praw i gwarancji przedsiębiorcy. Jak tłumaczył Minister Haładyj, mają one służyć temu, „by przedsiębiorca nie ponosił negatywnych skutków zastosowania się do dominującej praktyki interpretacyjnej urzędu”. Wśród głównych zasad regulujących relacje biznesu z państwem, które mają być wytycznymi dla administracji znalazły się:
  - co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone (przedsiębiorca może prowadzić biznes w sposób wolny, jeśli nie łamie wyraźnych zakazów lub ograniczeń),
  - domniemanie uczciwości przedsiębiorcy (przedsiębiorca nie musi udowadniać swojej uczciwości, wątpliwości co do okoliczności konkretnej sprawy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy),
  - zasada proporcjonalności (urzędnikom wolno podejmować jedynie takie działania, które są konieczne do osiągnięcia zamierzonego celu).

  Z innych zmian, które zostaną wprowadzone, chciałabym zwrócić Państwa uwagę ponadto na objaśnienia prawne. Ministrowie i organy centralne będą wydawać pewnego rodzaju „poradniki” jak stosować bardziej skomplikowane przepisy. Zastosowanie się do nich będzie chroniło przedsiębiorcę, np. w razie kontroli. Do wydania objaśnień będzie mógł zobowiązać ministrów Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

  Konstytucja zapowiada także ułatwienia techniczne prowadzenia działalności. Numer REGON dla przedsiębiorców będzie stopniowo wycofywany z obrotu. NIP ma być podstawowym numerem identyfikującym przedsiębiorcę. Natomiast za zgodą przedsiębiorcy, niektóre proste sprawy urzędowe będzie można załatwiać przez telefon, e-mail lub za pomocą innych środków komunikacji. Urząd będzie mógł w ten sposób szybko poinformować np. o konieczności doniesienia załączników czy o gotowych do odbioru dokumentach.

  Premier Mateusz Morawiecki zapowiadał, że Konstytucja to pakiet przepisów, „które odmienią rzeczywistość gospodarczą” oraz „kluczowy etap reformy prawa gospodarczego, zapowiedzianej w Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Czy faktycznie przepisy te mają taką moc?

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint