Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  Produkcja sprzedana przemysłu w sierpniu 2018 roku

  Komentarz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

  Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w sierpniu 2018 roku była o 5,0 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 roku. Wynik jest zgodny z oczekiwaniami MPiT formułowanymi przed miesiącem. Po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym, produkcja w sierpniu wzrosła o 5,0 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 roku.

  W porównaniu z sierpniem 2017 roku produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 28 (spośród 34) działach przemysłu. Sprzedaż rosła najszybciej w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 30,5 proc.), maszyn i urządzeń o (17,7 proc.) oraz urządzeń elektrycznych (o 16,6 proc.). Spadek produkcji przemysłowej, w porównaniu z sierpniem 2017 r., nastąpił w 6 działach, z czego największy w produkcji wyrobów farmaceutycznych (o 18,9 proc.).

  W sierpniu, w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 roku, sprzedaż przedsiębiorstw budowlanych wzrosła o 20,0 proc. Wzrost produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym najszybszy w przedsiębiorstwach zajmujących się głównie budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, o 30,5 proc.

  Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2018 roku były wyższe niż przed rokiem o 3,0 proc. wobec wzrostu o 3,4 proc. w lipcu. W porównaniu z lipcem br. ceny nie zmieniły się.

  Zgodnie z oczekiwaniami dynamika produkcji przemysłowej w sierpniu spowolniła, a tempo produkcji budowlanej wciąż jest wysokie. We wrześniu, pomimo jednego dnia roboczego mniej niż przed rokiem, oczekujemy wzrostu produkcji przemysłowej zbliżonego do 8,0 proc., natomiast dynamika produkcji budowlano-montażowej powinna przekroczyć 20,0 proc.

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint