Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  Transformacja w kierunku niskoemisyjnej gospodarki

  Axel Eggert, dyrektor generalny EUROFER

  Komisja Europejska uruchomiła dziś (28 listopada – przyp. red.) swoją długoterminową strategię w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Strategia wg. Komisji „przedstawia wizję gospodarki niskowęglowej, która chroni naszą planetę, broni swoich obywateli i wzmacnia gospodarkę”. Europejskie Stowarzyszenie Stali (EUROFER) przyjmuje ją do wiadomości, jednak zauważa, że konieczna jest bardziej szczegółowa ocena jej skutków.

  Axel Eggert, dyrektor generalny EUROFER, powiedział: „Dokument opisuje różne scenariusze, których konsekwencje będą wymagały dogłębnej oceny, zanim możliwe będzie podjęcie jakichkolwiek decyzji”. „UE odpowiada za 10 proc. globalnych emisji, dlatego konieczne jest, aby ta strategia była postrzegana jako część zaangażowanych, wspólnych działań na poziomie globalnym” - dodał Eggert.

  „Są priorytety do uzgodnienia, jeśli długoterminowa strategia ma osiągnąć swój cel. Najważniejszym z nich jest potrzeba zapewnienia wystarczającej, niezawodnej i konkurencyjnej cenowo energii o niskiej emisji dwutlenku węgla, na równi z materiałem wsadowym”, podkreślił pan Eggert. "Sam przemysł stalowy wymagałby dodatkowych 400 TWh energii elektrycznej do 2050 roku, gdyby wszystkie projekty niskoemisyjne miały zostać wdrożone. Potrzebujemy przejrzystego mapowania tych wymagań”.

  Strategia musi również identyfikować i mobilizować inwestycje ze źródeł publicznych i prywatnych aby pokazywać, zwiększać skalę i komercjalizować przełomowe nowe technologie. Eggert podkreślił: „Innowacje na skalę przemysłową są naprawdę drogie. Przemysł jest gotowy do inwestowania, ale nie może zrobić tego samodzielnie. Musimy w tej drodze wspierać się publicznymi źródłami inwestycji, takimi jak Horizon Europe i podobne fundusze”.

  Wreszcie, globalni konkurenci sektora stalowego w UE nie będą siedzieć spokojnie. Obecnie UE importuje już ponad 26 milionów ton stali z krajów, w których nie ma porównywalnej polityki klimatycznej. Inwestycje niskoemisyjne są propozycjami długoterminowymi. Zanim zostaną osiągnięte jakiekolwiek korzyści, te dodatkowe koszty utrudnią naszą konkurencyjność w porównaniu z podmiotami spoza UE i podważają integralność środowiskową polityk UE.

  „Trzecim priorytetem, którym politycy muszą się zająć najszybciej, jak to możliwe, musi być stworzenie ram prawnych zapewniających równe warunki w obliczu konkurencji międzynarodowej dla energochłonnych sektorów takich jak stal. Import stali do UE wymaga sygnału cenowego na poziome, przed jakim stoją producenci UE przestrzegający przepisów unijnych. Należy również zająć się w ten sam sposób wywozem", podkreślił Eggert.

  „UE potrzebuje spójnego planu i środków do realizacji jego celów” - podsumował Eggert. „Ta strategia to pierwszy krok w tym kierunku”.

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint