Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  Zostań członkiem

  10 powodów dla których warto przystąpić do PUDS

  1. Działania promocyjne dla firm członkowskich m.in. poprzez portal internetowy www.puds.pl: (wyszukiwarka produktowa i usług, baza członków, opinie, blog, informacje rynkowe) i magazyn branży stalowej „Stalowe Forum”.
  2. Działalność informacyjna: cykliczne spotkania członków w ramach komisji branżowych działających przy PUDS, podczas których firmy wymieniają się doświadczenia, opracowują wspólne plany działania, standardy obsługi klientów itp.: Komisja Centrów Serwisowych Płaskich (KSCP), Komisja Prefabrykacji Zbrojeń Budowlanych (KPZB).
  3. Wymiana danych: PUDS prowadzi dla swoich członków jedyne w Polsce badania rynku stali: Ankieta PUDS (badanie poziomu sprzedaży, stanów magazynowych i wielkości zakupów), ICS – cotygodniowy Indeks Cen Stali (profile, pręty, blachy), Ranking PUDS (roczne i półroczne badanie wyników finansowych), Badanie KCSP, analiza danych zagranicznych, analiza cen i tendencji na rynku polskim.
  4. Rejestr Nierzetelnych Płatników PUDS – dostępny tylko dla członków PUDS spis nieuczciwych i niewypłacalnych klientów.
  5. Działalność międzynarodowa – przynależność PUDS do organizacji europejskich i światowych, zajmujących się badaniami i analiza oraz promocja branży (Eurometal, Euro Inox).
  6. Współpraca z producentami (cykliczne spotkania z najważniejszymi producentami na rynku).
  7. Uczestnictwo w targach, seminariach i konferencjach krajowych i międzynarodowych na promocyjnych/specjalnych warunkach.
  8. Kontakt ze środowiskiem, umożliwiający odnalezienie potencjalnych partnerów biznesowych oraz wymianę informacji: comiesięczne Otwarte Posiedzenia Rady Zrzeszenia PUDS, Walne Zgromadzenia Członków PUDS, imprezy o wymiarze integracyjnym (np. Piknik Rodzinny).
  9. Akademia Rozwoju PUDS - szkolenia branżowe dla pracowników firm członkowskich, szkolenie z umiejętności miękkich, branżowe seminaria, dostarczanie merytorycznych informacji o stali, spotkania z wybitnymi fachowcami (ekonomiści, marketingowy, PRowcy). 
  10. Wyjazdy integracyjne oraz misje handlowe.   

   

  Kto może zostać członkiem PUDS?

  Członkiem Zrzeszenia może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie RP.

  Osoba fizyczna może zostać członkiem zrzeszenia jeżeli:

  • ukończyła 18 lat;
  • ma pełna zdolność do czynności prawnych;
  • nie została pozbawiona praw publicznych lub prawomocnie skazana za przestępstwo gospodarcze;
  • prowadzi indywidualna działalność gospodarcza lub jest wspólnikiem spółki cywilnej, której podstawowym przedmiotem działalności jest hurtowy handel wyrobami hutnictwa stali i metali;
  • złoży deklaracje członkowska;
  • przedstawi rekomendacje co najmniej dwóch członków Zrzeszenia nie powiązanych kapitałowo z kandydatem na członka (oraz złoży oświadczenie o powiązaniach z innymi przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarcza w zakresie hurtowego handlu wyrobami przemysłu hutnictwa stali jeśli takie powiązanie istnieje).

  Osoba prawna może zostać członkiem Zrzeszenia, jeżeli:

  • przedmiotem jej działalności jest hurtowy handel wyrobami hutnictwa stali i metali;
  • złoży deklarację członkowską;
  • przedstawi rekomendacje co najmniej dwóch członków Zrzeszenia nie powiązanych kapitałowo z kandydatem na członka (oraz złoży oświadczenie o powiązaniach z innymi przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarcza w zakresie hurtowego handlu wyrobami przemysłu hutnictwa stali jeśli takie powiązanie istnieje);
  • nie toczy się wobec niej postępowanie upadłościowe lub nie jest w stanie likwidacji.

    

  Kto jest już członkiem PUDS?

  Sprawdź jakie firmy należą już do Polskiej Unii Dystrybutorów Stali i dołącz do grona wiarygonych dystrybutorów stali w Polsce.

    

  Jak przystąpić do PUDS?

  Należy wypełnić i przesłać na adres biura PUDS deklaracje członkowska (z dwoma rekomendacjami firm, będących członkami PUDS. Firma oczekująca na przyjęcie do PUDS, po dostarczeniu wymaganych dokumentów musi uzyskać aprobatę zarządu Zrzeszenia: Zarząd PUDS na posiedzeniu głosuje za przyjęciem danej firmy i - jeśli wynik głosowania jest pozytywny - nowa firma staje się członkiem kandydatem, posiadającym już w tym momencie wszystkie prawa i obowiązki członka PUDS. Na posiedzeniu Zarządu, na którym zapada decyzja o przyjęciu nowego członka przez Zarząd, wymagana jest obecność przedstawiciela nowo przyjmowanej firmy.
  Ostateczna akceptacja kandydatury następuje podczas Walnego Zgromadzenia Członków PUDS (również w formie głosowania; obecność przedstawiciela firmy również jest obowiązkowa).

   Pobierz deklarację członkowską.

   Pobierz ofertę członkowstwa.

  Deklarację należy wysłać faksem na numer: 0 22 826 61 91 lub na adres e-mail: biuro@puds.pl 

   

  Kontakt

  Zapraszamy do kontaktu z biurem Polskiej Unii Dystrybutorów Stali bezpośrednio lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się poniżej (wybierając opcję "Przystąpienie do PUDS".  Pracownicy biura odpowiedzą na Państwa pytania dotyczące procesu przyjęcia Państwa firmy do grona członków PUDS.

  Polska Unia Dystrybutorów Stali
  ul. Chałubińskiego 8
  00-613 Warszawa
  tel. 022 830 02 06,
  fax. 022 826 61 91
  e-mail: biuro@puds.pl

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint